ลงทะเบียนสมัครผู้รับจ้างงาน
  • ข้อมูลส่วนตัว
  • ข้อมูลรถ
ข้อมูลส่วนตัว

อัพโหลดรูปผู้จ้าง

*กรุณาอัพโหลดภาพรูปผู้ว่าจ้าง

*กรุณากรอกชื่อ
*กรุณากรอกนามสกุล
*กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ *กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง
เป็นตัวเลขเพียงอย่างเดียวและมีความยาว 10 ตัวอักษร ตัวอย่าง 0802131469
*กรุณาเลือกจังหวัด
หลักฐานการสมัคร

(ไฟล์ นามสกุล jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200mb)

(ไฟล์ นามสกุล jpg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 200mb)

*กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไข จากนั้นกดยอมรับเพื่อดำเนินการต่อ

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

facebook/Getztrac

@Getztrac

080 213 1469

ที่ตั้ง : บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800